Contact us

Contact: Wu Jingen

Phone: 0579-89101957

Fax: 0579-82158169

Mobile: 15757975509

Add: Kang Ji Road No. 1, Jindong Jinhua Jindong Industrial Zone

Product NameColor box

Contact:
Contact: Wu Jingen
Phone: 0579-89101957
Fax: 0579-82158169
Mobile: 15757975509
Add: Kang Ji Road No. 1, Jindong Jinhua Jindong Industrial Zone  

Previous]!
NextShaped Box

Information

ڱ͸վ